HÅLLBARHET I ALLA LED.

På JOHBECO verkar vi för hållbar utveckling och vill vara ett gott exempel för andra företag i branschen. Genom att utveckla nya riktlinjer tar vi vårt ekonomiska, miljömässiga och sociala ansvar. Vi vill driva vår verksamhet på ett sätt som är långsiktigt hållbart och med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi strävar alltid efter att förbättra oss genom att planera, utveckla och effektivisera våra verksamheter.

Vi på JOHBECO har tagit fram en hållbarhetspolicy som ska genomsyra hela organisationen. Policyn berör ekonomisk, social och framförallt miljömässig hållbarhet och innehåller riktlinjer för hur vi ska driva vår verksamhet. Vi har både en direkt påverkan på miljön och en indirekt påverkan genom våra leverantörer och kunder. Med denna policy vill vi minska vårt negativa avtryck på miljön och ta ett större ansvar.

Miljötänk i hela organisationen
Som en av Sveriges största leverantörer av kött, chark, fisk och skaldjur vill vi på JOHBECO ta miljöhänsyn och ständigt sträva efter en oavbruten förbättring av våra produkter och tjänster. Genom bättre och mer effektiva arbetsprocesser hoppas vi kunna förbruka mindre resurser och öka vår samt våra kunders lönsamhet. JOHBECO undviker ämnen och material som kan vara skadliga för människor, djur och naturen, samt strävar efter att använda mindre energi och vatten i verksamheten. Vi vill stimulera och prioritera nytänkande utveckling av tekniska och organisatoriska innovationer för att minska vår miljöpåverkan. Vi begränsar oss dock inte till vår egen organisation, utan vill sprida kunskap till andra aktörer i branschen. Vi ska våga ställa krav och öka förståelsen för miljöpåverkan bland våra partners. Det räcker inte att vi tar vårt ansvar om vi inte kan uppmuntra andra att göra det också.

Värnar om utveckling
Vi tar vårt ekonomiska och sociala ansvar, genom att värna om mångfald, jämställdhet och utveckling av både våra egna anställda och av de samhällen där vi verkar och finns. Vi har ett ansvar gentemot både våra medarbetare, våra samarbetspartners och mot miljön. Genom att låta vårt hållbarhetsarbete genomsyra hela vår verksamhet kan vi göra skillnad och utvecklas för att bli ännu bättre. Vårt mål är att konstant förbättra oss så att våra kunder kan känna sig trygga i att maten de äter är framställd på ett ansvarsfullt sätt.

Johan i Hallen

Vi säljer matprodukter som kommer från naturen. Folk ska äta dem och må bra av dem. För oss är det viktigt att minimera slitaget på den miljö där vi lever och som vi får våra råvaror ifrån. Därför är miljöarbetet en ständigt pågående process som aldrig blir avslutad. Här är några exempel på vad vi på Johan i Hallen gör idag:


-Vi är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.
-Genomför Naturvårdsverkets egenkontroll för C-verksamheter.
-Källsorterar avfall, plast, glas, wellpapp och returpapper.
-Återanvänder wellpappförpackningar.
-Freonfritt kyl- och fryssystem.
-Värmer fastigheten med spillvärme.
-Smart samordning av transporter.
-Miljöbilar i olika storlekar.
-Lågenergilampor med rörelsedetektorer.
-Minimerar matsvinn (mindre än 1% av råvarorna slängs).
-Bra Miljöval-märkt el.

Kontroll och kvalitet

På Johan i Hallen är vi noga med att respektera och arbeta efter alla lagar, regler och branschrekommendationer enligt följande:


Förordningen 852/2004 om livsmedelshygien samt 853/2004 om hygienregler för produkter med animaliskt ursprung.
En HACCP-plan där vi dagligen övervakar och kontrollerar kritiska styrpunkter för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.
Salmonellagarantin för handel med animaliska produkter till Sverige. Reglerna avser färskt kött av nöt, svin, fjäderfä och malet kött.
IP Livsmedel-certifiering. En standard för livsmedelssäkerhet som bland annat innehåller kontroll av livsmedelssäkerhet, hygien, spårbarhet och redlighet.
KRAV. Godkända som producent och leverantör av ekologiska och KRAV-certifierade produkter. Vi följer KRAV-certifieringens regler för miljö- och kvalitetsarbete.