HUR VILL DU ATT VI LEVERERAR?

Johan i Hallen har vuxit i takt med att våra kunder flyttat, bytt jobb och öppnat nya restauranger ute i landet. Väldigt ofta har vi fått följa med, vilket på många sätt har format vår leveransorganisation.

Idag garanterar vi leverans till 80% av Sverige över natten. Vi tycker att det är viktigt, eftersom det inte spelar någon roll hur bra en produkt är, om den inte finns hos dig i tid. Sedan har vi byggt in flexibilitet så att leveranserna kan anpassas efter din verksamhet. Om du har en korvkiosk ser leveransbehovet ut på ett sätt. Om du har en stor hotellrestaurang, ser det ut på ett annat. Men leveransfrågan är alltid något som är avgörande för lönsamheten. Så behöver du dagsleveranser i små citybilar, en jätteleverans per månad, eller något mittemellan? Du väljer helt och hållet vad som passar dig bäst.

DEN SÄKRADE LEVERANSKEDJAN.

Att bilen ska komma i rätt tid är naturligtvis självklart. Men det är bara en del av vad vi menar med ”säkra leveranser”. Det handlar också om våra leverantörer.

För att bli en leverantör till oss, måste man först och främst ha något som fångar vårt eller ditt intresse. För det andra måste man ha produkter vi känner att vi kan stå för. För det tredje vill vi kunna lita på leverantören och kunna ha en långvarig relation.

En del uppfödare och leverantörer har vi jobbat med i flera generationer. De flesta har vi haft långa, fina samarbeten med, även om vi kanske tar en paus ibland. Oavsett vem som är vår leverantör, så har vi alltid våra kunders bästa för ögonen. Om inte våra kunder får rätt kvalitet eller rätt pris, så kommer det alltid att drabba oss. Förr eller senare.