FÖR MILJÖNS SKULL.

Vi säljer matprodukter som kommer från naturen. Folk ska äta dem och må bra av dem. För oss är det viktigt att minimera slitaget den miljö där vi lever och får livsmedlen ifrån. Därför är miljöarbetet en ständigt pågående föränderlig process som aldrig blir avslutad. Här är några snabba exempel på vad vi gör idag:Vi är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.
Genomför Naturvårdsverkets egenkontroll för C-verksamheter.
Källsorterar avfall, plast, glas, wellpapp och returpapper.
Återanvänder wellpappförpackningar.
Freonfritt kyl- och fryssystem.
Värmer fastigheten med spillvärme.
Smart samordning av transporter.
Miljöbilar i olika storlekar.
Lågenergilampor med rörelsedetektorer.
Minimerar matsvinn (mindre än 1% av råvarorna slängs).
Bra Miljövalmärkt el.
Vår övergripande Miljöpolicy är att:

Leverera kött- och charkvaror av högsta kvalitet där miljöhänsyn beaktas för hela livscykel.
Följa de lagar och krav som gäller för vår verksamhet.
Planera och utveckla verksamheten så att råvaror och energi utnyttjas optimalt och sträva efter ständig minskning av utsläpp, avfall och andra miljöstörningar som kan uppkomma i samband med vår verksamhet.
Ta hänsyn till miljöaspekter vid val av råvaror, leverantörer och transporter och aktivt styra inköpsrutinerna mot miljöanpassade inköp.
Klargöra alla medarbetares miljöansvar och säkerställa att alla har den miljökompetens som krävs.
Aktivt sträva efter en ständig förbättring i vårt miljöarbete genom att löpande identifiera miljöaspekter och sätta upp nya miljömål, såväl långa som korta.