Renklubba med lägg rökt, Tyrol

4850

Beskrivning

Förvaring Fryst
Beredning Rökt/gravat
Detalj Kött På ben
Konsumentpackat Nej