Högrev, grovmald av helmuskel, Australien

1985

Beskrivning

Förvaring Kylt
Detalj Kött Malt
Konsumentpackat Nej